Tag: Andre Stern

“…I nigdy nie chodziłem do szkoły” streszczenie i opinia o książce

“…I nigdy nie chodziłem do szkoły” to inspirująca książka o doświadczeniach dorosłego męźczyzny, który swoje dzieciństwo spędził bez szkoły.