Tag: Andre Stern

„…I nigdy nie chodziłem do szkoły” streszczenie i opinia o książce

„…I nigdy nie chodziłem do szkoły” to inspirująca książka o doświadczeniach dorosłego męźczyzny, który swoje dzieciństwo spędził bez szkoły.